ZMIANY PRZEPISÓW

Opłata mocowa

Od 1 stycznia 2021 roku pojawia się nowa opłata po stronie odbiorców – nazywana opłatą mocową. W przypadku odbiorców nie zaliczonych do gospodarstw domowych będzie to bardzo istotna podwyżka kosztów nabywania energii elektrycznej, w szczególności jeżeli nasze...

Wysokość obowiązków OZE w 2021 roku

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. - ma...

Tarcza antywirusowa – zmiany w zakresie funkcjonowania rynku energii

Zawieszenie możliwości wstrzymywania dostaw z powodu zaległości w płatnościach w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii Ustawa o tarczy antywirusowej wstrzymuje możliwość wstrzymywania dostaw energii elektrycznej, ciepła i gazu w następujących...

Ograniczenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw energetycznych – od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. - o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), wprowadziła zmiany do ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z (Dz.U. z 2019 r. poz. 755), umożliwiające...

NOWY WYKAZ PALIW CIEKŁYCH

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych (poprzednio: Minister Energii) z dnia 27 listopada 2019 w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym...

Opłata mocowa

Od 1 stycznia 2021 roku pojawia się nowa opłata po stronie odbiorców – nazywana opłatą mocową. W przypadku odbiorców nie zaliczonych do gospodarstw domowych będzie to bardzo istotna podwyżka kosztów nabywania energii elektrycznej, w szczególności jeżeli nasze...

Wysokość obowiązków OZE w 2021 roku

Wysokość obowiązków OZE w 2021 roku

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. - ma...

NOWY WYKAZ PALIW CIEKŁYCH

NOWY WYKAZ PALIW CIEKŁYCH

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych (poprzednio: Minister Energii) z dnia 27 listopada 2019 w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym...

Likwidacja Ministerstwa Energii

Likwidacja Ministerstwa Energii

Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii – dokonany zmiany nazwy ministerstwa na Ministerstwo Aktywów Państwowych. Rozporządzenie weszło w życie z  dniem ogłoszenia (21...

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 32 ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w...

kolejny krok zróbmy
razem!

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania lub pragną pogłębić wiedzę z jakiejkolwiek gałęzi przemysłu energetycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.