TARYFY ENERGETYCZNE

Części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej

Pozostałe koszty jednostkowe KPl wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc listopad 2019 r. - Informacja Prezesa URE wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl...

Nowe wartości składników wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacjami Nr 1/2020 i Nr 2/2020 w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2020 r. określił wskaźniki kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego,...

kolejny krok zróbmy
razem!

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania lub pragną pogłębić wiedzę z jakiejkolwiek gałęzi przemysłu energetycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.