Kto jest kim na rynku energii- część I

Kto jest kim na rynku energii- część I Funkcjonujące na rynku energii podmioty możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy: odbiorców i przedsiębiorstwa energetyczne. Pojęcie odbiorcy nie jest jednak jednolite i ma co do zasady zakres funkcjonalny. Każdy z nas jest...
Odbiorca w prawie energetycznym (I)

Odbiorca w prawie energetycznym (I)

Jedną z kluczowych definicji w prawie energetycznym jest wprowadzona już do pierwotnego tekstu ustawy – Prawo energetyczne w 1997 roku definicja odbiorcy. Co niezwykle istotne i wyjątkowo w polskim ustawodawstwie spotykane, nadane ponad 22 lata temu brzmienie...