Porozumienia dotyczące podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju technologii wodorowych w Polsce

26.08 wiceminister Ireneusz Zyska brał udział w konferencji „Kolej na energię (wodorową)”, podczas której doszło do przełomowego wydarzenia- podpisano porozumienie między spółkami Orlen, PESA i PKP Energetyka dotyczącego podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju technologii wodorowych
w Polsce. Rządowy Pełnomocnik ds. OZE podkreślił, iż polski sektor badawczo-rozwojowy może skutecznie wdrażać innowacje w obszarze technologii wodorowych, co wynika z faktu bycia wiodącym producentem wodoru na świecie. Wykorzystanie tychże technologii wesprze osiągnięcie celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie, jak i polskiej polityce klimatyczno-energetycznej. Polska gałąź gospodarki wodorowej wpłynie na osiągnięcie neutralności klimatycznej, a także wesprze konkurencyjność ojczystych przedsiębiorców na rynku międzynarodowym.

 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-zyska-na-uroczystosci-podpisania-porozumienia-dot-podejmowania-wspolnych-dzialan-na-rzecz-rozwoju-technologii-wodorowych-w-polsce