Opłata mocowa

Od 1 stycznia 2021 roku pojawia się nowa opłata po stronie odbiorców – nazywana opłatą mocową.
W przypadku odbiorców nie zaliczonych do gospodarstw domowych będzie to bardzo istotna podwyżka kosztów nabywania energii elektrycznej, w szczególności jeżeli nasze największe zużycie energii elektrycznej przypada w godzinach szczytu poboru – a więc od godziny 7 do godziny 22.

Czemu służy nowa opłata

Opłata ma sfinansować koszty funkcjonowania systemu świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Zarówno jednostek redukujących zapotrzebowanie na moc, jak i jednostek wytwórczych. Od kilku lat organizowany jest w Polsce rynek mocy – który w drodze aukcji wybiera podmioty świadczące wskazane usługi.

Mnogość opłat
w stawkach dystrybucyjnych

Opłata ta jednak pomimo tego, że jest związana z produkcją energii elektrycznej i ewentualnym deficytem tej produkcji – została dołączona do opłat dystrybucyjnych (czyli związanych z transportem energii). Mamy już kilka opłat dołączonych do opłat dystrybucyjnych, które są związane ze wspieraniem produkcji energii elektrycznej – a stanowią element opłat dystrybucyjnych. To opłata OZE (pokrywająca koszty funkcjonowania odnawialnych źródeł energii), opłata kogeneracyjna (pokrywająca koszty funkcjonowania efektywnych elektrociepłowni) oraz opłata przejściowa (pokrywająca koszty likwidacji kontraktów długoterminowych z elektrowniami systemowymi).

Stawka opłaty w gospodarstwach domowych

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług (stawki netto) wynosić będą:

Stawka opłaty dla odbiorców komercyjnych

Najmocniej koszty opłaty mocowej odczują odbiorcy komercyjni, w tym w szczególności wszystkie obiekty biurowe i administracyjne – bo tam najczęściej mamy pobór w okresie szczytu zapotrzebowania. Nie ma znaczenia taryfa (grupa taryfowa) w jakiej pobieramy energię elektryczną. Opłata mocowa jest naliczana w jednakowej wysokości za każdą godzinę poboru od 7 do godziny 22 w wysokości 76,2 zł/ MWh (netto). Opłata ta może ponieść koszt naszych rachunków aż o 15 – 20 %.

Dodatkowe informacje zawarte są
w następujących aktach prawnych i dokumentach

^

USTAWA O RYNKU MOCY – HTTPS://ISAP.SEJM.GOV.PL/ISAP.NSF/DOCDETAILS.XSP?ID=WDU20180000009

^

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA W SPRAWIE POBIERANIA OPŁATY MOCOWEJ I WYZNACZANIA GODZIN DOBY PRZYPADAJĄCYCH NA SZCZYTOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W SYSTEMIE HTTPS://ISAP.SEJM.GOV.PL/ISAP.NSF/DOCDETAILS.XSP?ID=WDU20200002009

^

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE POBIERANIA OPŁATY MOCOWEJ I WYZNACZANIA GODZIN DOBY PRZYPADAJĄCYCH NA SZCZYTOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W SYSTEMIE HTTPS://ISAP.SEJM.GOV.PL/ISAP.NSF/DOCDETAILS.XSP?ID=WDU20200002370

^

INFORMACJA PREZESA URE (NR 63/2020) W SPRAWIE STAWEK OPŁATY MOCOWEJ NA ROK 2021 HTTPS://WWW.URE.GOV.PL/DOWNLOAD/9/11536/INFORMACJAPURE-STAWKIOPLATYMOCOWEJNA2021.PDF