Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacjami Nr 1/2020 i Nr 2/2020
w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2020 r. określił wskaźniki kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, elektroenergetycznego i ciepłowniczego przedkładanych do zatwierdzenia w I kwartale 2020 r.

Stopa wolna od ryzyka wynosi 2,989 % dla taryf gazowych, natomiast dla taryf elektroenergetycznych i ciepłowniczych 2,620 %.