Koncepcja piaskownic regulacyjnych- planowana nowelizacja ustawy
o Odnawialnych Źródłach Energii oraz ustawy Prawo Energetyczne

Nowelizacja ustawy ma na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, wpływających na poprawę funkcjonowania rynku gazowego i energetycznego w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują piaskownice regulacyjne- konstrukcje prawne, umożliwiające podmiotom eksperymentowanie z danym projektem na złagodzonych zasadach. Głównym ich celem ma być przyspieszenie rozwoju sektora energetycznego, ułatwiając przedsiębiorcom wprowadzanie innowacji na rynek. Przestrzeń ta, z racji na swe prekursorstwo, przyciąga inwestorów, a co za tym idzie, sprzyja konkurencyjności i stwarzaniu nowych miejsc pracy.

 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/klimat/piaskownice-regulacyjne–rozwiazania-przyjazne-innowacjom-w-energetyce