I część raportu o hurtowych rynkach gazu

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) oraz Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER), do których należy także URE, opublikowała I część raportu poświęconego hurtowym rynkom gazu. Pomimo negatywnego wpływu COVID-19 na gospodarkę UE, sytuacja na unijnym rynku gazu poprawiła się, o czym świadczyć może postępująca integracja cen rynkowych oraz konkurencja dotycząca dostaw.  Regulatorzy potwierdzili, iż wysokoemisyjne paliwa, takie jak węgiel, czy nawet ropa naftowa, zastępowane są przez gaz, dzięki czemu przyczyniają się do dekarbonizacji sektora energetycznego Unii. Niestety, jest on także źródłem emisji gazów cieplarnianych, wobec czego do 2050 r. ma zostać zastąpiony alternatywnymi źródłami energii oraz gazami niskoemisyjnymi i odnawialnymi.

 

Źródło:
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9709,Pomimo-pandemii-europejski-hurtowy-rynek-gazu-notuje-poprawe.html