ELEKTROENERGETYKA

Elementy kosztotwórcze dla cen energii elektrycznej i kosztów usług dystrybucji w 2020 i 2021 roku

Zielone certyfikaty Udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z  innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii lub uiszczonej opłaty zastępczej w danym roku w...

Prezes URE ogłosił element wzorów służących do obliczania rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

W dniu 20 stycznia 2020 r. ogłosił Informację w sprawie terminowej ceny uprawnień do emisji uwzględnianej przy obliczaniu rekompensat za rok 2019 oraz maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat za rok 2019. Terminowa cena...

Części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej

Pozostałe koszty jednostkowe KPl wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc listopad 2019 r. - Informacja Prezesa URE wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl...

Nowe wartości składników wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacjami Nr 1/2020 i Nr 2/2020 w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2020 r. określił wskaźniki kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego,...

Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020

W dniu 24 grudnia 2019 r. zostało opublikowane - rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020. Stawka opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 wynosi 1,39 zł/MWh. W roku 2019 r. stawka ta...

kolejny krok zróbmy
razem!

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania lub pragną pogłębić wiedzę z jakiejkolwiek gałęzi przemysłu energetycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.