W dniu 20 stycznia 2020 r. ogłosił Informację w sprawie terminowej ceny uprawnień do emisji uwzględnianej przy obliczaniu rekompensat za rok 2019 oraz maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat za rok 2019. Terminowa cena...