Pozostałe koszty jednostkowe KPl

wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc listopad 2019 r.Informacja Prezesa URE

wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc październik 2019 r.Informacja Prezesa URE

wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc wrzesień 2019 r.Informacja Prezesa URE

wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc sierpień 2019 r. Informacja Prezesa URE

wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc lipiec 2019 r. Informacja Prezesa URE

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym: Cśr_1 i Cśr_2

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym:
Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca listopada 2019 r.Informacja Prezesa URE

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym:
Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca października 2019 r.Informacja Prezesa URE

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym:
Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca września 2019 r.Informacja Prezesa URE

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym:
Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca sierpnia 2019 r.Informacja Prezesa URE

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym:
Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca lipca 2019 r.Informacja Prezesa URE