Nowelizacja ustawy o rynku mocy

Nowelizacja ustawy o rynku mocy Polski rynek mocy został wprowadzony w 2018 roku, aby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, a także zapewnić środki inwestycyjne na budowę nowych oraz modernizację istniejących już jednostek wytwórczych. Nowelizacja...

Kontrola Prezesa URE przez Najwyższą Izbę Kontroli

Kontrola Prezesa URE przez Najwyższą Izbę Kontroli Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Prezesa URE z okresu od początku 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Wnioski Komisji potwierdzają, iż nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości, zaś Prezes należycie...