Kto jest kim na rynku energii- cz. II

Kto jest kim na rynku energii- cz. II Rozwój europejskiego rynku spowodował wdrożenie nowej kategorii podmiotów zajmujących się obsługą sieci dystrybucyjnych i przesyłowych w postaci operatorów systemów. W Polsce powstał więc dualizm – kiedy przedsiębiorstwo...

Terminy wydawania warunków przyłączenia

Terminy wydawania warunków przyłączenia Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła wżycie we wrześniu 2020 roku dokonała zmiany w zakresie doprecyzowania terminów do wydawania warunków przyłączenia. Poprzednie regulacje były wzajemnie sprzeczne, a część terminów...

Kto jest kim na rynku energii- część I

Kto jest kim na rynku energii- część I Funkcjonujące na rynku energii podmioty możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy: odbiorców i przedsiębiorstwa energetyczne. Pojęcie odbiorcy nie jest jednak jednolite i ma co do zasady zakres funkcjonalny. Każdy z nas jest...

Znaczący użytkownik sieci (SGU)

Znaczący użytkownik sieci (SGU) W regulacjach dotyczących funkcjonowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej pojawia się nowe pojęcie nie stosowane dotychczas na gruncie lokalnych, krajowych instrukcji przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest to pojęcie Znaczącego...