ABC PRAWA ENERGETYCZNEGO

Kto jest kim na rynku energii- cz. II

Rozwój europejskiego rynku spowodował wdrożenie nowej kategorii podmiotów zajmujących się obsługą sieci dystrybucyjnych i przesyłowych w postaci operatorów systemów. W Polsce powstał więc dualizm – kiedy przedsiębiorstwo koncesjonowane zajmujące się przesyłaniem lub...

Kto jest kim na rynku energii- część I

Funkcjonujące na rynku energii podmioty możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy: odbiorców i przedsiębiorstwa energetyczne. Pojęcie odbiorcy nie jest jednak jednolite i ma co do zasady zakres funkcjonalny. Każdy z nas jest odbiorcą mediów energetycznych w swoich...

Znaczący użytkownik sieci (SGU)

W regulacjach dotyczących funkcjonowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej pojawia się nowe pojęcie nie stosowane dotychczas na gruncie lokalnych, krajowych instrukcji przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest to pojęcie Znaczącego użytkownika sieci. Znaczący użytkownik...

Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej przez Prezesa URE

Przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej zostało określone w art. 56 ust. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755). Zgodnie z tym przepisem Prezes URE może odstąpić od wymierzenia...

Dyrektywy wymiaru kary pieniężnej w prawie energetycznym

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2-19 r. poz. 755) dalej: PE, Prezes URE ustala wysokość kary pieniężnej. Wymierzając karę zobowiązany jest wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące sprawie. Tak aby nakładana kara była...

Kto jest kim na rynku energii- cz. II

Rozwój europejskiego rynku spowodował wdrożenie nowej kategorii podmiotów zajmujących się obsługą sieci dystrybucyjnych i przesyłowych w postaci operatorów systemów. W Polsce powstał więc dualizm – kiedy przedsiębiorstwo koncesjonowane zajmujące się przesyłaniem lub...

Kto jest kim na rynku energii- część I

Funkcjonujące na rynku energii podmioty możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy: odbiorców i przedsiębiorstwa energetyczne. Pojęcie odbiorcy nie jest jednak jednolite i ma co do zasady zakres funkcjonalny. Każdy z nas jest odbiorcą mediów energetycznych w swoich...

Znaczący użytkownik sieci (SGU)

W regulacjach dotyczących funkcjonowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej pojawia się nowe pojęcie nie stosowane dotychczas na gruncie lokalnych, krajowych instrukcji przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest to pojęcie Znaczącego użytkownika sieci. Znaczący użytkownik...

Odbiorca w prawie energetycznym (I)

Odbiorca w prawie energetycznym (I)

Jedną z kluczowych definicji w prawie energetycznym jest wprowadzona już do pierwotnego tekstu ustawy – Prawo energetyczne w 1997 roku definicja odbiorcy. Co niezwykle istotne i wyjątkowo w polskim ustawodawstwie spotykane, nadane ponad 22 lata temu brzmienie...

kolejny krok zróbmy
razem!

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania lub pragną pogłębić wiedzę z jakiejkolwiek gałęzi przemysłu energetycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.